Sean Morris
Interim Director of Athletic Facilities/Operations; Physical Plant Liason/Maintenance Coordinator
ETSU/MSHA Athletic Center
PHONE: (423) 439-5312 EMAIL: morris@mail.etsu.edu
ETSU/MSHA Athletic Center
Sean Morris
Interim Director of Athletic Facilities/Operations; Physical Plant Liason/Maintenance Coordinator
Mike Rhea
Assistant Director
BB ETSU 4 Boone, N.C.
May 12 Appalachian St. 5
MGOLF NCAA Regional Rancho Santa Fe, Calif.
May 14 Results
MGOLF NCAA Regional Rancho Santa Fe, Calif.
May 15 Results
BB Wofford 3 Johnson City, Tenn.
May 15 ETSU 6
MGOLF NCAA Regional Rancho Santa Fe, Calif.
May 16 7 of 13
BB Wofford 10 Johnson City, Tenn.
May 16 ETSU 9
BB Wofford 5 Johnson City, Tenn.
May 16 ETSU 12
BB ETSU 2 Charleston, S.C.
May 19 No. 8 Citadel 8
MGOLF NCAA Championship Bradenton, Fla.
May 29
MGOLF NCAA Championship Bradenton, Fla.
May 30
MGOLF NCAA Championship Bradenton, Fla.
May 31
MGOLF NCAA Championship Bradenton, Fla.
Jun 1
MGOLF NCAA Championship Bradenton, Fla.
Jun 2
MGOLF NCAA Championship Bradenton, Fla.
Jun 3