ETSUBucs.com
Alexis Whitehead
2013-14 Buc Spirit
YEAR
Jr.
HOMETOWN
Elizabethton, Tenn.
Alexis Whitehead