Spring 2015 Softball Statistics
 
Spring 2014 Softball Statistics
 
Spring 2013 Softball Statistics
 
Spring 2012 Softball Statistics
 
Spring 2011 Softball Statistics
 
Spring 2010 Softball Statistics
 
Spring 2009 Softball Statistics
 
Spring 2008 Softball Statistics
 
Spring 2007 Softball Statistics
 
Spring 2006 Softball Statistics
 
Spring 2005 Softball Statistics
 
Spring 2004 Softball Statistics
 
Spring 2003 Softball Statistics
 
Spring 2002 Softball Statistics
 
Spring 2001 Softball Statistics
MGOLF NCAA Regional Rancho Santa Fe, Calif.
May 14 Results
MGOLF NCAA Regional Rancho Santa Fe, Calif.
May 15 Results
BB Wofford 3 Johnson City, Tenn.
May 15 ETSU 6
MGOLF NCAA Regional Rancho Santa Fe, Calif.
May 16 7 of 13
BB Wofford 10 Johnson City, Tenn.
May 16 ETSU 9
BB Wofford 5 Johnson City, Tenn.
May 16 ETSU 12
BB ETSU 2 Charleston, S.C.
May 19 No. 8 Citadel 8
MGOLF NCAA Championship Bradenton, Fla.
May 29
MGOLF NCAA Championship Bradenton, Fla.
May 30
MGOLF NCAA Championship Bradenton, Fla.
May 31
MGOLF NCAA Championship Bradenton, Fla.
Jun 1
MGOLF NCAA Championship Bradenton, Fla.
Jun 2
MGOLF NCAA Championship Bradenton, Fla.
Jun 3