Name Ht. Yr.
Vita Moskaliova 5' 9" Fr.
Latoya Hicks 5' 6" So.
Masha Ilina 5' 11" Jr.
Sandie Knight 5' 6" Sr.
Elena Volobueva 5' 10" So.
Sylwia Ziolkowska 6' 0" Sr.
Olya Batsula 5' 10" So.
Tara Byrne 5' 9" Fr.